Ефективни Счетоводни Решения

  • Предоставяме Доверие чрез Услугите си!
  • Персонална грижа и отговорност
  • Компетентно обслужване
  • Поверителност и защита на интересите
  • Самоинициатива и ентусиазъм да бъдем полезни

Финансов одит

Независим финансов одит – задължителен и по желание

Още

Правни услуги

Заявяване и получаване на Удостоверения за актуални състояния Изготвяне на договори – управление и контрол, наеми, заеми, услуги, изработка, покупко-продажба и др.

Още

Консултиране и планиране

Данъчни консултации Осигурителни консултации Планиране на данъчните разходи

Още
Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

ДДС

ДДС

Финансов одит

Финансов одит

Референции:

Ние от ръководството на Уотър Фюел Инженеринг България ООД избрахме Мирчев Акаунтинг за свой партньор още с основаването на нашето дружество . Адвокат Свиленова се погрижи за регистрацията на фирмата в Агенцията по вписванията, а г-н Мирчев предприе стъпки за регистрацията ни по ДДС. Важно е да подчертаем, че чрез Мирчев Акаунтинг нашето дружество вече втора година си възстановява безпрепятствено ДДС от бюджета, което ни гарантира средства за финансиране на научно-изследователската и развойна дейност, която развиваме. Високо оценяваме и начина, по който се обработват нашите документи, тъй като можем да получаваме аналитична информация за финансовия резултат и паричните потоци на фирмата. Като сериозно облекчение за нас в ежедневния бизнес считаме оказваните ни услуги по фактуриране и банкиране. От 2014 година Уотър Фюел участва в научно-изследователски проект към Националния иновационен фонд като партньор. Екипът на Мирчев Акаунтинг ни подкрепи и в това начинание. Ведомостите за заплати, с които отчитаме разходите си за труд по проекта бяха предложени за пример на другите участващи в тази програма.
Драгомир Иванов/ Управител/ Уотър Фюел Инженеринг България ООД
Seit nun mehr als sechs Jahren verantwortet Miroslav Mirchev die kaufmännischen Betreuung der bulgarischen Tochtergesellschaften der PNE WIND AG. Neben der Abwicklung des laufenden Tagesgeschäfts umfasst der Service der Mirchev Accounting OOD Leistungen wie Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, Forderungsmanagement, Umsatzsteuerklärungen und -erstattungen sowie die Erstellung und Abwicklung von Einkommens- und Quellensteuererklärungen. Darüber hinaus ist die Mirchev Accounting OOD mit der Vorbereitung und Erstellung der Jahresabschlüsse gemäß den internationalen Rechnungslegungsstandards (IAS) und den Konzernstandards der PNE WIND AG betraut. Unterjährig werden der PNE WIND AG gemäß dieser Standards Quartals- und Monatsabschlüsse sowie interne Quartalsberichte ebenso zur Verfügung gestellt wie laufende betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWAs) und Sonderberichte auf Anfrage. Von besonderer Bedeutung für die PNE WIND Gruppe ist die durch die Mirchev Accounting OOD stets verantwortungsvolle und fristgerechte Betreuung und Abwicklung der Geschäfte im internationalen Konzernumfeld und Zahlungsverkehr.
Manuel Daams/ Controller Ausland/ PNE WIND AG