Качествени Счетоводни услуги за Вашия Бизнес

  • Ние сме Ваш надежден партньор!
  • Вие сте наш доволен клиент!
  • Ние Ви предоставяме Доверие!
  • Ние Ви предоставяме опит и знание!
  • Отговорност и висок професионализъм!
  • Ние сме тук за да покрепим успешно бизнеса в България! Очакваме Ви!

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги в подкрепа на Вашият бизнес

Още

Правни услуги

Заявяване и получаване на Удостоверения за актуални състояния Изготвяне на договори – управление и контрол, наеми, заеми, услуги, изработка, покупко-продажба и др.

Още

Консултиране и планиране

Данъчни консултации Осигурителни консултации Планиране на данъчните разходи

Още
Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

ДДС

ДДС

Финансов одит

Финансов одит

Референции:

Вече повече от десет години Мирослав Мирчев отговаря за търговското управление на българските филиали на ПНЕ УИНД AД. В допълнение към извършването на ежедневните дейности, услугата на МИРЧЕВ АКАУНТИНГ ООД включва начисляване на заплати, управление на искове за възстановяване на ДДС, подготовка, обработка и подаването на данъчни декларации. Освен това фирма МИРЧЕВ АКАУНТИНГ ООД отговаря за изготвянето на годишния финансов отчет в съответствие с международните счетоводни стандарти (IAS) и стандартите на Групата на ПНЕ УИНД AД. Въз основа на тези стандарти ПНЕ УИНД AД предоставя тримесечни и месечни финансови отчети, вътрешни тримесечни отчети, както и текущ бизнес анализ (BWA) и специални доклади при поискване. От особено значение за групата фирми на ПНЕ УИНД AД е, че МИРЧЕВ АКАУНТИНГ ООД винаги предлага отговорно и навременно обслужване и извършване на сделки в международна корпоративна среда както и извършване на международни платежни операции.
Мануел Даамс/Контролер/ ПНЕ УИНД АГ- Германия
Ние от ръководството на Уотър Фюел Инженеринг България ООД избрахме Мирчев Акаунтинг за свой партньор още с основаването на нашето дружество. Адвокат Свиленова се погрижи за регистрацията на фирмата в Агенцията по вписванията, а Мирчев предприе стъпки за регистрацията ни по ДДС. Важно е да подчертаем, че чрез Мирчев Акаунтинг нашето дружество вече втора година си възстановява безпрепятствено ДДС от бюджета, което ни гарантира средства за финансиране на научно-изследователската и развойна дейност, която развиваме. Високо оценяваме и начина, по който се обработват нашите документи, тъй като можем да получаваме аналитична информация за финансовия резултат и паричните потоци на фирмата. Като сериозно облекчение за нас в ежедневния бизнес считаме оказваните ни услуги по фактуриране и банкиране. От 2014 година Уотър Фюел участва в научно-изследователски проект към Националния иновационен фонд като партньор. Екипът на Мирчев Акаунтинг ни подкрепи и в това начинание. Ведомостите за заплати, с които отчитаме разходите си за труд по проекта бяха предложени за пример на другите участващи в тази програма.
Драгомир Иванов/ Управител/ Уотър Фюел Инженеринг България ООД


з